Sluiting scholen

Betreft: sluiting scholen tot 18 januari 2021
Ref.nr.: 202000268

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Gisteravond hebben wij van minister-president Rutte kunnen horen dat als gevolg van de lockdown, ook de basisscholen gesloten zullen worden tot 18 januari 2021. Dit zorgt voor een abrupt einde van het jaar, zo vlak voor de Kerstvakantie.

In dit kader vragen wij uw dringende aandacht voor de volgende maatregelen en mededelingen, die voor alle CPOV-scholen gelden:

• De leerlingen van CPOV-scholen blijven thuis.
• Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen (zie lijst hieronder) en uitsluitend daar waar dit zeer noodzakelijk is, kan via de school opvang worden geregeld. U wordt hierover door de directeur van de school nader geïnformeerd.
• De kinderen worden opgevangen door de kinderopvang, door leerkrachten, onderwijsassistenten en/of studenten van de school. Wanneer dit uw kind(eren) betreft, vragen wij u contact op te nemen op met de contactpersoon noodopvang / directeur van de school, om uw kind(eren) hiervoor aan te melden. Het gaat hier om ouders die beiden werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen of om eenoudergezinnen waarvan de ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep. (Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitoefent, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.)
• Voor het ‘opvangen’ van leerlingen met ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen worden de normale schooltijden in acht genomen. Voor opvang voor en na schooltijd kunnen ouders terecht bij een kinderopvangorganisatie.
• Voor kinderen met ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen blijft gelden dat wanneer zij verkouden zijn, keelpijn en/of koorts hebben, de kinderen thuis moeten blijven.
• Wij zijn al enige tijd bezig met het voorbereiden van (digitaal) thuisonderwijs, zodat wij dit direct na de vakantie kunnen aanbieden voor alle leerlingen. U wordt hiervan via de leerkracht van uw kind(eren) op de hoogte gesteld.
• Er is speciale aandacht voor de leerlingen van de groepen 8, met het oog op de CITO M-toetsen die gepland stond voor januari. Ook hiervoor geldt: de leerkrachten zullen u hierover informeren.

• Mocht binnen uw gezin onverhoopt een gezinslid positief testen op corona, meld dit dan bij de school. Zo houden wij het overzicht over het aantal besmettingen binnen CPOV.

Als u nog vragen hebt, neemt u dan contact op met uw eigen directeur.

Deze berichtgeving is ook centraal beschikbaar via de website: https://nieuws.cpov.nl.

Ik spreek hierbij nogmaals mijn waardering uit voor de medewerkers, die zich onverminderd blijven inzetten voor de kinderen en het onderwijs. De afgelopen weken waren spannend, met het oplopende aantal corona-besmettingen. Daarmee hadden de collega’s ook wel eens het idee in de zgn. ‘frontlinie’ te staan.

Wij wens u als ouders/verzorgers veel sterkte bij wat er toch ook weer van u wordt gevraagd aan begeleiding en geduld, nu uw kind(eren) weer thuisonderwijs zullen volgen.

We leven nog in de Adventstijd. In deze donkere dagen wensen we u allen de hoop en het Licht toe van onze Wonderbare Raadsman en Vredevorst, Jezus Christus.

Met vriendelijke groet,
Stichting CPOV e.o.

drs. J.R. van Leeuwen
Voorzitter College van Bestuur

Overzicht van de cruciale beroepsgroepen:

• Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
• Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
• Openbaar vervoer.
• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie, maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etc.
• Vervoer van afval en vuilnis.
• Kinderopvang.
• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard).
• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente).

Download deze brief

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *