Update betreft maatregelen

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

We verkeren in een onzekere periode en weten niet wat morgen brengt. Mogelijk maakt u zich
zorgen om gezondheidsrisico’s, om uw kind(eren) of andere naasten. Op veel elementen hebben
we nauwelijks invloed. We hebben wel invloed op de wijze waarop we reageren op deze
ontwikkelingen, bijvoorbeeld door het bieden van thuisonderwijs.

Ongetwijfeld heeft u het persbericht van afgelopen dinsdag van minister-president Rutte live of
indirect gevolgd. Samengevat is zijn boodschap: De genomen maatregelen blijven onveranderd
van kracht tot 28 april a.s. Dit houdt in dat wij tot en met vrijdag 24 april a.s. doorgaan met
het thuisonderwijs.

Op Goede Vrijdag en tweede paasdag (10 en 13 april) en in de meivakantie zijn de scholen
gesloten. Op deze dagen wordt geen onderwijs verzorgd. In de week vóór 28 april horen we van
het kabinet hoe we verder gaan in de periode na de meivakantie.

We realiseren ons ook dat het in deze periode niet voor elk kind en/of elke ouder even
gemakkelijk is. Er is natuurlijk verschil tussen situaties waarin gezinnen verkeren. Gelukkig is
regelmatig contact tussen ouders, kinderen en school mogelijk. Dagelijks wordt gekeken naar
wat nodig en haalbaar is, binnen de kaders die vanuit het kabinet zijn gesteld.

Deze periode brengt ook iets anders. Aandacht hebben voor de kleine dingen en ook proberen
te genieten van de tijd met elkaar. Naast de aangeboden leerstof is een spelletje spelen, samen
lezen of koken minstens zo belangrijk! Dit zorgt voor een gevoel van saamhorigheid. In een tijd
van binnen blijven en afstand houden zien we ook een enorme verbondenheid ontstaan. We
hopen dat iedereen in goede gezondheid blijft. Pas goed op uzelf en op elkaar. Dank aan alle
ouders voor uw tijd en inzet.

We wensen u sterkte en tegelijkertijd Godsvertrouwen toe in deze zorgelijke tijd van crisis.

Met vriendelijke groet,

Stichting CPOV e.o.
drs. J.R. van Leeuwen
Voorzitter College van Bestuur

Download deze brief

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *